Aku tujukan video ini khas buat murid-muridku yang akan menghadapi PSR nanti

MENGEJA PERKATAAN DENGAN BETUL

Monday, 28 March 2011

Kerja latihan pada 28/3/2011


Nama: _____________________________
ISNIN                                                          Kerja Latihan                                                                                      27 Mac 2011
Bahasa Melayu: Buku Teks Tahun 6
Muka surat 55
Jawapan
1.       (4 markah)
Isi Tersurat
Isi Tersirat

2. a. ___________________________________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________________________________
d. _____________________________________________________________________________________________
(4 markah)

Muka surat 56
Jawapan
1.
a. _______________ yang menyampaikan ucapan ini. (1 markah)
b. Maklumat penting yang disampaikan oleh beliau adalah _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________( 2 markah)
c. Perbuatan yang dapat menunjukkan seseorang itu mempunyai budi pekerti yang tinggi adalah seperti
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________( 2 markah)
2. Memberikan salam sebagai pembuka kata.
Andaian tersirat - ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(2 markah)

Bangsa Melayu sangat menghargai dan menjunjung tinggi budi pekerti.
Andaian tersirat - ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(2 markah)

Budaya kuning
Andaian tersirat - ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(2 markah)

Kita tidak ingin budaya berbudi bahasa itu pupus
Andaian tersirat - ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(2 markah)

No comments:

Post a Comment