Aku tujukan video ini khas buat murid-muridku yang akan menghadapi PSR nanti

MENGEJA PERKATAAN DENGAN BETUL

Wednesday, 9 March 2011

Untuk Bahasa Melayu Tahun 6 Ceria, 6 Cekap dan 6 Cekal

Latihan 1. Muka surat 41. Soalan 1. Senaraikan 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk. Ingat, perbezaan ayat majmuk dengan ayat tunggal adalah ayat majmuk ada kata hubung seperti 'kerana', 'dan', 'tetapi', walaupun' ..

Latihan 2.  Muka surat 41.Soalan 2. Tulis sebuah karangan mengenai Tamu Kianggeh berdasarkan gambar dan rangka karangan yang disediakan.

Latihan 3. Muka surat 47. Padankan gambar dengan simpulan bahasa yang sesuai. Kemudian, nyatakan maksud simpulan bahasa dan bina ayat. Markah penuh: 18. Cara menjawab:

Gambar 1 - anak bapa
Anak bapa bermaksud _________________
Contoh ayat: Ali adalah anak bapa kerana dia selalu dimanjakan.

Latihan 4. Muka surat 53 dan 54
Cara menjawab untuk latihan 1
tulis semula ayat dengan memasukkan kata bantu yang sesuai.
Contoh: Adik saya bersekolah lagi.
Adik saya belum bersekolah lagi.

Latihan 2.muka surat 54. cara menjawab. Isi jawapan kata bantu yang sesuai dalam ayat.

Hantar pada 10hb Mac 2011.. paling lewat 12 Mac 2011... Tidak menghantar namanya dicatat dalam buku laporan harian, Terima kasih.. 

No comments:

Post a Comment